Kandidat nr. 7 - Graakjær

 

 

Præsentation

 

Mit navn er Michael Graakjær og jeg er (allerede) blevet 61 år gammel. Jeg bor i Strøby Egede på Stevns – ud til Køge Bugt, marker og skov. Jeg er født på Frederiksberg og har levet mine første 25 år i ”storbyen” og resten af tiden i områder med længere mellem husene og mere natur.

Jeg har været medlem i SF i mange år især som lokal partiforeningsformand på Stevns og formand for FLU – SFs faglige landsudvalg. Jeg er desuden formand for SF Sjælland og sidder i Landsledelsen.

 

Min arbejdsdag

 

Jeg arbejder på ottende år i Novo Nordisk med produktionen af væksthormon til hele verden – sammenlagt har jeg været i medicinalbranchen i over 20 år . både i produktionen og som medlem af A/S-bestyrelsen.

Jeg blev som 24. årig valgt til tillidsmand for over 100 kollegaer – en kæmpe ære og en start på et langt liv med fagbevægelsen. Jeg har været fælles-TR, næstformand i en fagforening, HB-medlem og med i mange bestyrelser. Jeg har arbejdet for mine kollegaer og for en stærk fagbevægelse, som kan sikre ordentlige forhold.

 

Jeg har altid været drevet af kampen mod uretfærdighed

 

 

Jeg vil nævne tre politikområder som fylder meget for mig

 

 

Natur

 

Det er første er verdens vigtigste problem – at vi ødelægger vores jord. De andre er arbejdsmarkedet og et retfærdigt samfund med lige muligheder for alle.

Kommer jeg i Folketinget vil jeg kæmpe benhårdt for den grønne dagsorden

Når man bor få meter fra denne perle bliver naturen en meget håndgribelig størrelse. Vi skal fortsætte vores kamp mod ødelæggerne og det skal ske på alle niveauer i samfundet. Folketinget skal sætte retningen og bruge de midler det har: regler, tilskud og viden. Men det er meget vigtigt at hele befolkningen gennem vores valg tager del i den grønne omstilling. I min lokale klimagruppe arbejder vi med at bibringe viden til vores nærsamfund – derfor: alles handlinger har en betydning og alle skal mobiliseres

 

 

Arbejdsmarkedet

 

Arbejdsmarkedet har fyldt meget i hele mit voksne liv – og det bør også fylde mere i Folketinget.

Vi bruger 37 timer hver uge på arbejdet, vores løn kommer fra vores arbejde, vores helbred og en stor del af de muligheder vi har i livet bestemmes af arbejdet – hvorfor er der så så lidt interesse for arbejdsmarkedet?

Jeg vil fremhæve tre områder (ud af et endeløst antal).

Vi skal stoppe den automatiske stigning i pensionsalderen – for ikke alle kan arbejde længere blot fordi de bliver ældre.

Vi skal sikre reel ligeløn. For mig er ligeløn en menneskeret – vi skal ikke acceptere forskelsbehandling. Det bliver dyrt, men pengene må findes. Ellers ønsker ingen at gå ind i omsorgsdagene.

Et fortsat fokus på social dumping og anden udnyttelse af folk. Vi oplever stadig mange uden kontrakter som snydes i løn og snydes for pension og sygepenge – ofte arbejder de med livet som indsat fordi der ikke er et sikkert arbejdsmiljø

 

Et mere retfærdigt samfund

 

Jeg mener at alle skal have lige muligheder. I dag fylder den sociale arv alt for meget og alt mange for ikke udlevet de muligheder d indeholder. Det er helt uacceptabelt at mine forældres og bedsteforældres sociale placering skal være bestemmende for hvilken uddannelse jeg får.

Vi skal have fjernet alle de forskelle som vores sociale status skaber. Det er ulighed i sundhed, i hvilken uddannelse vores børn får, på vores pension, vores livslængde og meget, meget mere. Det er ikke værdigt i et så rigt og oplyst samfund som det danske. Jeg har hele livet som tillidsmand arbejdet for at hjælpe dem som er ramt af denne uretfærdighed, men jeg kan desværre kun lappe – derfor skal jeg i Folketinget og skrue på de helt store knapper.

 

Find mig her