Politisk karriere

1989: Indmeldt i SF

1998-2000: Formand SF Farum

1994-2004: SF’s hovedbestyrelse – landsorganisationen

2000-2004: Folketingskandidat Rødovre/Herlev kredsen,

2002-2004: SF’s centrale forretningsudvalg, Christiansborg

2010-2013: Byrådsmedlem SF Furesø

  • Formand for Børn- og ungeudvalget,
  • Næstformand Miljø- Teknik- og Erhvervsudvalget,
  • Medlem Kultur og Fritidsudvalget, Handicapudvalget, Folkeoplysningsudvalget

2010-2013: Bestyrelsesmedlem Farum Fjernvarme, for kommunalbestyrelsen

2020- i dag: Medlem af SF i Odsherred, bestyrelsen

2022: Folketingskandidat Kalundborg-Odsherred kredsen

Uddannelse

1992 Cand. Polit., Københavns Universitet

1985 Exam.art. Scient. Pol., Århus Universitet                         

1982 Student Rødkilde Gymnasium Vejle

Professionel karriere

2017 – i dag: Analytiker, Køge Kommune, borgmestersekretariat

2015- 2017: Chefkonsulent, Ballerup Kommune, Økonomisk afdeling

2002-2015: Cheføkonom, Akademikernes Centralorganisation

1998-2002: Analytiker, ADAM – modelgruppen, Danmarks Statistik

1996-1998: Kontorchef – Rigsombuddet, Statsministeriet, Færøerne

1993-1996: Økonom – Skatteministeriet, Departementet

1992-1993: Diplomat – Udenrigsministeriet

1987-1992: Studentermedarbejder – Dansk Industri, De Økonomiske Vismænds sekretariat, Verdensbanken Washington.

Fritidsinteresser

Motionsløb i Asnæs løbeklub, roning i Rørvig kajakklub.

Naturelsker og vandringskvinde.

Skriv eller ring til mig på:

Email: gthenriksen@gmail.com

Mobil: 25764452

Gitte Terp Henriksen

Kandidat nr. 5

SF Odsherred/Kalundborg kredsen

Et værdigt liv- med visioner og løsninger

I denne urafstemning står valget mellem to kvinder.

Og jeg synes, at vi begge ville være gode repræsentanter for SF i Folketinget!

I det hele taget har SF Sjælland en rigtig stærk liste til næste valg.  Med mange unge og kvinder. Så lad os håbe, at vi kan hive endnu et mandat hjem, i hvad der tegner sig til at blive det mest mudrede Folketingsvalg siden 1973.

Min beslutning om at stille op var et håb om at sætte visioner og viden i spil – med mit indgående kendskab til fx dagen og vejen i Danmarks kommuner, kan jeg udfordre økonomerne i Finansministeriet – for jeg kender deres tænkning.

Hele set-up for forhandlingerne om kommunernes økonomi skal ændres, hvis SF’s ønsker om frihed til skolerne, bedre velfærd og hjælp til udsatte grupper skal have en chance for at lykkes. Økonomien på ældreområdet kan reelt knække kommunerne – og derfor nytter det ikke, at KL skal gå tiggergang hvert år ved økonomiforhandlingerne.

For når pengene til de ældre er fundet – er forhandlingsviljen brugt op. Og der er ikke fundet een ekstra krone til alle andre formål.

Ældreøkonomien kræver en særskilt strukturel løsning, som hele Folketinget kan bakke op om. En løsning der forbedrer arbejdsvilkårene for de ansatte, og sikrer nye uddannelser, hvor behovet er størst. Ellers bliver Region Sjælland fortsat tømt for unge – og hvad så med vores nære omsorg?

Psykiatrien i både kommuner og regioner er kollapset

5 opsigelser ud af 14 ansatte sygeplejersker på en special psykiatrisk afdeling taler sit eget sprog. De tilbageværende er presset i bund, og lægerne taler åbent om sammenbrud i hele landet. Vores unge mistrives og bi-polare taber på alle fronter, når de ubehandlede lukkes ud i vores stenhårde konkurrencesamfund.

Svaret er ikke passiv parkering et helt liv, men aktive indsatser i et nyt sammenhængende psykiatrisk tilbud, uden økonomisk kassetænkning i kommuner og regioner. SF har fået lovning på en reform – men S nøler. Jeg tror, det handler om pengene dertil.

Så lad SF hjælpe med det. Skattereformen i 2012 lettede topskatten med 5 mia.kr. – lad os indføre en ny mellemskat svarende til den daværende topskat – så får vi ca. 6-7 mia.kr. i kassen. Og det skal være nu – før krisen for alvor rammer hr. og fru Danmark – så får vi aldrig S med på den.

En stemme på mig vil være en stærk stemme for udvikling i særligt de dele af landet, der økonomisk og menneskeligt er hårdest ramt – og står overfor en skræmmende fremtid, hvis ingen lytter til os.

Vi har ikke brug for en Kattegatbro til 150 Mia. kr. – men skal i stedet satse på bæredygtige investeringer i mennesker, transport, boliger, iværksætteri, turisme, fødevarer, kultur og design.

 

Fremtiden bliver svær, men vi kan godt.