cropped-SF-LOGO-WP-e1650054031392.jpg SF Sjælland Beslutningsreferat for Fællesmødet torsdag den 24. marts 2022

kl. 18.30 – 21.00 i Sorø Kultur- og Fritidscenter

Første indkaldelse udsendt d. 21. januar, 2022

1a)               formalia:

dirigent:                Charlotte Paulsen            Bestyrelsen

referent:                Max Hvornum                 Bestyrelsen

stemansvarlig:       Ane Ring Laursen            Bestyrelsen

1b)              deltager:               Ved Fællesmødet har hver deltagende partiforening én stemme/påbegyndt 40 medlemmer

Partiforening Medlemmer Delegerede Delegerede Partiforening Medlemmer Delegerede Delegerede
Faxe 50 2 Charlotte Poulsen Ringsted 70 2 Erling Jacobsen
Greve 30 1 Eva Larsen Roskilde 189 5 Jeanne Rygas Bergmansen

Ane Ring Laursen (Gæst)

Holbæk 87 3 Jakob Villadsen Slagelse 83 3 Mette Jensen

Søren Jacobsen

Kalundborg 70 2 Jens Rasmussen Sorø 73 2 Henrik Rasmussen

Jens Jørgen Hansen

Køge 101 3 Jacqueline Sporon-Fiedler

Ali Yahya

Ula Ebbesen

Stevns 40 2 Michael Graakjær
Odsherred 68 2 Gitte Terp Henriksen

Mette Feenstra

Guldborgsund, Lejre, Lolland, Næstved, Solrød og Vordingborg stillede ikke med delegerede.

2)                Beslutning om opstillingsform og anmeldelsesform, hvor der stemmes om:

 1. a) Fællesopstilling og prioriteret sideordnet anmeldelse
 2. b) Fællesopstilling og sideordnet anmeldelse med nominering
 3. d) Enkeltopstilling med prioriteret sideordnet anmeldelse

Afstemning: Forslag A     Faxe 2, Greve 1, Holbæk 3, Køge 3, Ringsted 2, Slagelse 3, Sorø 2, Stevns 2         I alt     18

Forslag B     Kalundborg 2, Roskilde 5                                                                                      I alt       7

Forslag D    Odsherred 2                                                                                                         I alt       2

3)                Stillingtagen til, hvor mange kandidater, der opstilles i storkredsen

1 kandidat/partiforening:     Faxe 2, Holbæk 3, Kalundborg 2, Køge 3, Odsherred 2,

                                           Roskilde 5, Stevns 2,                                                                  I alt     19

2 kandidater/partiforening:    Greve 1, Slagelse 3, Ringsted 2, Sorø 2                                         I alt       8

Aftalt:          Max 17 kandidater kan opstilles  én for hver partiforening

Mål er 12 kandidater, således alle 12 kredse er repræsenteret

4)                Stillingtagen til, hvordan nomineringen skal foregå.

                   UDGÅR

5)                Beslutning om regler for indstilling af kandidater (kun i tilfælde af anvendelse af fællesopstilling)

SF Storkreds formand informere partiforeningerne i SF Storkredsen om opstillingen af kandidater:

her med

Samtidig anmodes det, at partiforeningen informere deres medlemmer om, at de har brugbar e-mail konti til elektronisk afstemning.

Det er den enkelt partiforening der kan indstille én kandidat

Partiforeningerne sender deres indstilling til:

formand:     Michael Graakjær            graakjaer.aagaard@hotmail.com

7)                På mødet blev det besluttet, at hver partiforeningsmedlem skal stemme på 3 kandidater.

Da afstemningen er elektronisk, skal der afgives 3 stemmer, ellers modtages afstemningen ikke.

8)                Beslutning om, hvad der skal ske, hvis en kandidat trækker sig. Se videre Vejledningens pkt. 5.13 med de forskellige situationer.  Forslagene her ved fællesopstilling er:

 1. a) Hvis den kandidat, der trækker sig, ved urafstemningen fik en placering blandt de 5 første kandidater, gennemføres der en ny runde med opstilling af kandidater og ny urafstemning.
 2. b) Hvis den kandidat, der trækker sig, fik en mindre god placering ved urafstemningen, rykker de øvrige kandidater op, og evt. suppleant indtræder nederst på kandidatlisten.

9)                Procedure i tilfælde af stemmelighed mellem kandidater:

–    hvis der er stemmelighed blandt de første 5 kandidater, skal der foretages en ny urafstemning blandt de med stemmelighed. (også med 5. og 6. pladserne)

–    hvis der er stemmelighed fra 6. pladserne og nedefter foretages lodtrækning af valgudvalget.

10)               Beslutning om, hvorvidt der kan afgives stemme i forbindelse med stemmeoptællingen.

Det bliver ikke muligt.

11)               Skæringsdato for stemmeberettigelse. Onsdag den 1. juni

Kontingent skal være betalt. Ved evt. gratismedlemsskab gælder dette også som værende betalt.

I tvivlstilfælde, er det SF Partikontor der er overordnede i en tvist.

12)               Nedsættelse af stemmeudvalg

Mindst 5 medlemmer som ikke opstiller som kandidat. Helst en fra hver sin partiforening.

Udvalget opgaver:

Stemmeudvalget opgaver er på grundlag af Fællesmødets beslutninger

 1. at opbygge en kalender med tidsplan for hele forløbet
 2. at kandidaternes indkommende præsentationer kommer på SF Sjællands hjemmeside:

https://sfsjaelland.dk/ eller https://sf.dk/regionerne/sf-sjaelland/

 1. at afgøre stemmesedlens udformning og evt. rammer for udformningen af kandidatpræsentationerne, herunder deres placering på stemmesedlen ved lodtrækning
 2. at holde kontakt med SF Partikontor vedrørende hele forløbet
 3. d) at gennemføre afstemningen v. h. a. partikontoret, herunder at sende brev til de ”mailløse”
 4. e) at varetage det praktiske ansvar for afstemningen, herunder evt. lodtrækning
 5. f) og at udarbejde beslutningsreferat over stemmeudvalgets beslutninger.

Stemmeudvalget kan støtte sig til den tidligere udarbejdede drejebog.

Stemmeudvalget er følgende

Mette Jensen (Slagelse)            2646 0004             mettejensen857@gmail.com

Ole Olsen (Roskilde)                 3059 2688             olsenroskilde@hotmail.com

Erling Jacobsen (Ringsted)       5156 5135             pel.jacobsen@mail.dk

Max Hvornum (Køge)                2521 8975             max.hvornum@hvornum.dk

Andre medlemmer til udvalget er velkommende

13a)             Beslutning om evt. “etiske regler” omkring urafstemningen

Der er ikke nogle etiske regler, men det henstilles til, man kan hjælpe andre andre kandidater og holder en fin intern tone.

13b)             Forslag

Kandidatens præsentation på hjemmesiden: Se på SF Sjællands hjemmeside, som forslag, hvordan præsentationen af hhv. Astrid Carøe, Mogens Stig Møller og Michaels er sat op. Men der er mange andre muligheder.

Vigtigt er: partiforening, politisk titel (partiforenings medlem, sekretær, formand, osv.), mail adresse, WEB, telefon, Facebook eller andet. Hjælp til denne del af opsætning gives alle kandidater.

Advarsel: Forsiden skal være enkelt og af god præsentation, men I kan linke til egen hjemmeside eller få lagt en eller flere undersider ind her.

Og meget vigtigt, et meget godt billede. Størrelsen tilpasser jeg, så heller lidt over mål end et der bliver grynet.

Deadline nedenfor skal overholdes vedr. indsendelse af materiale ellers kan udvalget ikke love at præsentationen kommer på siden når der åbnes for urafstemningen.

13c)             Deadline

                                      Valgudvalget mødes løbende, dette fysisk eller online

                                      SF Sjællands/ formand sender besked til samtlige SF Partiforeningernes formænd i SF Sjællands område, om den forestående opstilling. Dette efter søndag den 27. marts

                                      Frist for indsendelse af kandidatforslag med præsentationer senest lørdag d. 28. maj

                                      Udvalg mødes for lodtrækning af kandidat placering til urafstemning  – 30., 31. maj eller 1. juni

                                      Opsætning af kandidaternes indlæg på hjemmeside sker løbende fra modtagelse og frem                                          til urafstemningen, men er ikke tilgængelige, når urafstemningen starter.

                                      Der afholdes urafstemning fra lørdag d. 4. juni kl. 12:00 til lørdag d. 25. juni 12:00

                                      E-post løse medlemmer – print og omdeling som langsom post fra ca. den 14. til den 25. juni

                                      Udvalg mødes for gennemgang af materiale – resultat fra opstilling – den 27., 28 eller 29. juni

                                      På hjemmesiden vil der løbende være en orientering om forløbet.

14                                  Evt.