Ring 5.

Indlægget her er til orientering til jer der følger projektet for Ring 5.

Ring 5 berøre mange i den nordøstlige del af Region Sjælland, så det er meget vigtigt, at alle kan følge med.

Fra Transportministeriet

Perspektiver for Ring 5 – sydlig, nordlig og ekstern kvalitetssikring

Med aftale om en grøn transportpolitik af 2009 mellem V, K, S, DF, SF, RV og LA blev det besluttet at igangsætte en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet, herunder perspektiver i Ring 5-korridoren.

Vejdirektoratet har gennemført en forundersøgelse af en sydlig Ring 5 fra Køge til Frederikssundsvej og en analyse af grundlaget for indsnævring af nordlig Ring 5 fra Frederikssundsvej til Helsingør. Der er desuden gennemført ekstern kvalitetssikring af forundersøgelsen af den sydlige Ring 5.