Politisk indlæg

Fra Repræsentantskabsmødet lørdag den 5. marts 2022 i Sorø

Støtte til Ukraine

SF Sjælland har på sit Repræsentantskabsmøde, den 5. marts drøftet Ruslands frygtelige og helt uacceptable invasion af og krig mod Ukraine. Det er vores opfattelse, at Ruslands aggression mod et demokratisk naboland kalder på handling.

SF går som altid ind for en human flygtningepolitik og vil støtte forslag, der understøtter dette og måtte blive behandlet i Regionsrådet i Region Sjælland:

– At der straks igangsættes en boykot af Hviderusland og Rusland i forhold til samhandel, investeringer mm.

– At der etableres arbejdspladser på overenskomstmæssige vilkår i Region Sjælland for flygtninge fra krigen i Ukraine. Det kan eks. være varetagelse af serviceorienterede opgaver, der ikke kræver særlige faglige eller sproglige forudsætninger.

– At alle flygtninge fra krigen i Ukraine skal tilbydes akut somatisk og psykiatrisk behandling.

SF er tilfredse med, at Region Sjælland allerede er igang og har:

– Etableret en sundhedsklinik i Rødby Havn, der er bemandet med behandlersygeplejersker med lægefaglig rådgivning fra E-hospitalet. Via den tilbydes generel sundhedsrådgivning og samarbejder med psykiatrien.

– Etableret en telefonisk hotline, hvor herboende ukrainere kan få psykosocial krisehjælp døgnet rundt. Behov for yderligere krisesamtaler tilbydes i psykiatrien i enten Slagelse, Vordingborg og Køge. Børn henvises til Børne- og Ungepsykiatrien i Region Sjælland. SF vil arbejde for at der findes ekstern finansiering til de ekstra aktiviteter i psykiatrien.

På vegne af Repræsentantskabet

Michael Graakjær

Formand