Også er det GRATIS – Hvad er ellers gratis i disse tider? 

 

SF SJÆLLANDS STORKREDS

takker for alle stemmerne

ved FV22

Vi havde kandidaterne

I satte X’et – mange tak

SF Storkreds Sjælland

stemmer 50.778 – 9,8%

Jacob Mark

31.235

Astrid Carøe

2.111

Anne Valentina Berthelsen

1.383

Mads Olsen

943

Claus Jørgensen

725

Jeanne Rygas Bergmansen

486

Gitte Henriksen

330

Kenneth Werby

148

Michael Graakjær

85.

 

 

SF Sjælland og SF Storkreds afholder næste møde

Næste møde tirsdag den 11. oktober

Formøde: 18:00 – 18:30

Regionsbestyrelsesmøde: 18:30 – 21:00

Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, lokale 206

Iht. vedtægten:

 

Alle SF-medlemmer i  regionen kan deltage i bestyrelsesmøderne.

Man har taleret og kan stille forslags, men uden stemmeret.

Kalender

Ekstra urafstemning

Det med småt

Skæringsdato for stemmeberettigelse var onsdag den 1. juni

Kontingent skal være betalt. Ved evt. gratismedlemsskab gælder dette også som værende betalt.

I tvivlstilfælde, er det SF Partikontor der er overordnede i en tvist.

Tirsdag den 28. juni

Stemmer: 458

Stemmeberettigede: 1.222

Stemmeprocent: 37,48%

 

Kontakt:

Formand: Michael Graakjær

graakjaer.aagaard@hotmail.dk

 

Kasserer: Max Hvornum

max.hvornum@hvornum.dk

 

CVR information

CVR-nummer:

Adresse:

 

 

Virksomhedsform:

Reklamebeskyttelse:

 

30308867

c/o Max Hvornum

Sikavej 47, Ejby

4623 Lille Skensvde

Frivillig forening

Ja –Vilkår for brug