Ekstra urafstemning

Plakatsøjlen

I perioden fra mandag den 15. august til torsdag den 1. september denne sensommer afholdes der ekstra urafstemning mellem:

Ekstra urafstemning

Som ved første afstemning, vil I som medlemmer af SF Storkreds Sjælland modtage en elektronisk stemmeseddel.

– og igen anbefales det, at alle har e-post adresserne opdaterede.

Den ekstra afstemning er placeringen af 5. og 6. pladserne.

Ved urafstemningen der sluttede tirsdag den 28. juni

Stemmer: 329

Stemmeberettigede: 1.222

Stemmeprocent: 37,48%

SF på den kommende stemmeseddel i Storkreds Sjælland

Der kommer medio august 2022 en omurafstemning mellem kandidaterne neden for

Primo august vil I SF Storkreds Medlemmer blive informeret om den nye omurafstemning

Er I spændte – hvordan tror I så de to kandidater har det?

 

Det med småt

Skæringsdato for stemmeberettigelse var onsdag den 1. juni

Kontingent skal være betalt. Ved evt. gratismedlemsskab gælder dette også som værende betalt.

I tvivlstilfælde, er det SF Partikontor der er overordnede i en tvist.

SF Sjælland ønsker alle en rigtig go’ sommer

Næste møde onsdag den 16. august

Formøde: 18:00 – 18:30

Regionsbestyrelsesmøde: 18:30 – 21:00

Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, lokale 206

Iht. vedtægten:

Alle SF-medlemmer i regionen kan deltage i bestyrelsesmøderne med forslags- og taleret, men uden stemmeret.

Tirsdag den 28. juni

Stemmer: 458

Stemmeberettigede: 1.222

Stemmeprocent: 37,48%

 

Kontakt:

Formand: Michael Graakjær

graakjaer.aagaard@hotmail.dk

 

Kasserer: Max Hvornum

max.hvornum@hvornum.dk

 

CVR information

CVR-nummer:

Adresse:

 

 

Virksomhedsform:

Reklamebeskyttelse:

 

30308867

c/o Max Hvornum

Sikavej 47, Ejby

4623 Lille Skensvde

Frivillig forening

Ja –Vilkår for brug