SF Sjælland og SF Storkreds afholder næste møde

Næste møde tirsdag den 11. oktober

Formøde: 18:00 – 18:30

Regionsbestyrelsesmøde: 18:30 – 21:00

Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, lokale 206

Iht. vedtægten:

 

Alle SF-medlemmer i  regionen kan deltage i bestyrelsesmøderne.

Man har taleret og kan stille forslags, men uden stemmeret.

Kalender

Ekstra urafstemning

Det med småt

Skæringsdato for stemmeberettigelse var onsdag den 1. juni

Kontingent skal være betalt. Ved evt. gratismedlemsskab gælder dette også som værende betalt.

I tvivlstilfælde, er det SF Partikontor der er overordnede i en tvist.

Tirsdag den 28. juni

Stemmer: 458

Stemmeberettigede: 1.222

Stemmeprocent: 37,48%

 

Kontakt:

Formand: Michael Graakjær

graakjaer.aagaard@hotmail.dk

 

Kasserer: Max Hvornum

max.hvornum@hvornum.dk

 

CVR information

CVR-nummer:

Adresse:

 

 

Virksomhedsform:

Reklamebeskyttelse:

 

30308867

c/o Max Hvornum

Sikavej 47, Ejby

4623 Lille Skensvde

Frivillig forening

Ja –Vilkår for brug